TIBBİ YÜZ MASKELERİ TESTLERİ

EN 14683-2019+AC-2019 standardı, cerrahi işlemler esnasında ve benzer şartlara sahip diğer tıbbi ortamlarda enfekte edici maddelerin personelden hastalara bulaşmasını sınırlamak için tasarlanan tıbbi yüz maskeleri için imalat, tasarım, performans gerekleri ve deney yöntemlerini kapsar.

Tıbbi yüz maskeleri için performans gerekleri için tıklayınız.