İthalatçı firmaların dikkatine;

Riske Dayalı Denetim sistemi kapsamında yapılan gözetim işlemlerine istinaden

01.04.2019 tarihi itibarıyla “Gözetim raporları “ sisteme yüklenecek olup, elden rapor teslimi yapılmayacaktır.