Hava Filtrelerinde Antibakteriyel Test

Hava filtrelerinde mikrobiyal ölçüm yapabilmek ancak ortam havasından numune alınarak yapılabiliyordu. Bu yöntemle ancak toplam bakteri, maya ve küf analiz edebiliyorduk. Ekoteks laboratuvarıyla var olan TS EN 14683 standardını daha da geliştirdik ve artık filtre çıkışından mikrobiyal ölçüm yapabiliyoruz. Bu yöntem ile hava filtrelerinden istenilen bakteri veya küf istenilen hava hızında geçirilerek filtrenin tutuculuk performansı ölçülebilecek. Bizde bu yöntemi Filtron F5 mikrobiyal jel hava filtresi üzerinde denedik.