EKS308 SERTİFİKA PROGRAMI

Denetim ve sertifikasyon ile ilgili çok çeşitli kuruluşların olması, markaların çeşitli misyonları ve üreticiden beklentileri ve şu an yürürlükte olan yönetmeliklerin kapsayıcı olmaması tartışılır iken, ortaya çıkan denetim yorgunluğu, standartlara uyum sağlamak için harcanan enerji, standart eğitim ve uygulamaları sırasında yabancı dil bariyeri gibi çeşitli sorunlar; EKS308 gibi kapsayıcı bir standardın ülkemiz için gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

EKS308 nedir, nasıl bir yol izler?

EKS308- KOBİ' lerin Yönetsel Kapasitesini Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Standardı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin finansal desteği ve Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş altyapısı ile hazırlanan yerli bir sertifikalandırma sistemidir. Ekoloji, Kalite ve Sürdürülebilirlik kavramları ile ilişkilendirilen EKS308 standardı alanında uzman kişilerin perspektifinden, objektif bir bakış açısı ile hazırlanmış olup Türkiye' nin ilk sektör bazlı kalite standardı olma özelliğini taşımaktadır.

Kalkınma hedeflerinin 12.' si olan Sorumlu Üretim, Tüketim mottosundan yola çıkarak oluşturulan EKS308 standardı, başta tekstil ve hazır giyim sektörü olmak üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sürdürülebilir şekilde büyümesine ve gelişmesine ivme kazandırmayı amaçlamaktadır.

3 basamaklı bu projede kalite aşamasında; işletme sosyal, İSG, çevre ve kimyasal alanında değerlendirilecek ve işletmenin yönetsel kapasitesi ölçülecektir. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler kapsamında işletmenin yönetsel kapasitesi arttırmaya yönelik destek sağlanacaktır. Ekoloji aşamasında son üründe kimyasal, fiziksel, elyaf, çocuk ürün güvenliği gibi laboratuvar test işlemleri gerçekleştirilecek ve ürüne ait değerler EKS308 tarafından belirlenen değerlere göre raporlanacaktır. Üçüncü ve son aşama olan sürdürülebilirlik aşamasında ise yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurulacak, düzeltici eylemlere yönelik rapor hazırlanacak ve işletmenin gelişimi takip edilecektir. Amaç işletmelerin yönetsel kültürünü oluşturmak, ülkenin itibarını arttırmak ve diğer ülke veya markaların standartları ile uyumlu hale getirmektir. Geliştirme aşamasından sonra işletmeye sertifika, ürüne ise EKS308 etiketi takdim edilecektir.

EKS308 standart çalışması İnsan hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu ve Yönetmelikleri ve uluslararası endüstri standartlarından yararlanmıştır.

surdurulebilirlik@ekoteks.com adresi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve 2021 yılı EKS308 program takvimi dolmadan randevu oluşturabilirsiniz.