BAGİDER

BAGİDER (Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Parekendeciler Derneği ) organizasyonu ile Ekoteks'in de yer aldığı yetkili laboratuvarlar ile çalışma grubu oluşturuldu

Bu çalışma grubunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını yayınladığı Ek-17 Tebliğine göre teknik bilgi ve görüş paylaşımları yapıldı.

BAGİDER'in yapacağı çalışmalarda Ekoteks olarak teknik görüşlerimizi ürün ve standartlara göre paylaştık

http://www.bagider.org/bulten/13

BAGIDER