4. Uluslararası Biyosidal Kongresi

İŞLENMİŞ EŞYALARIN YURTDIŞINA PAZARLANMA YÖNTEMLERİ

Türk Tekstil ve Hazır Giyim eşyaları ülkemizde üretilen ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilen rekabetçi ürünlerimizin başında gelmektedir.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, otomotiv sektörünün ardından en çok ihracat yapan ikinci sektör konumundadır

Örme konfeksiyon mamulleri, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yıllardır ağırlıklı ürün grubu olarak yerlerini korumaktadırlar.

Yarattığı katma değer bakımından birinci sırada yer alan hazır giyim ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre açısından uyumlu olması büyük önem arz etmektedir.

İhracatın önemli bir kısmının AB Ülkeleri'ne yapıldığı göz önünde bulundurulursa, kimyasallar bakımından AB-Türkiye uyumu da dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Var olan pazarlarımızı büyütmenin yolu, istenen teknik özelliklerin yanı sıra giysilerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesinden geçmektedir.

Bilindiği üzere, hazır giysilerde kanserojen ve toksik madde bulunmaması için üretimde en ciddi önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır

Biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanılması ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği, biyosidal ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında piyasaya sunulmasını ve kullanılmasını düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin kapsamına giren biyosidal ürünlerin üretiminde ve saklanmasında kullanılma ihtimali bulunan ürünlerin tanımı yapılmıştır.

Bu ürünler arasında, dezenfekte özelliği verilmek amacıyla tekstil ürünlerine ve elyafa dahil edilen biyosidal ürünler ile mikrobiyolojik bozulmayı kontrol etmek amacıyla tekstil ve deri ürünlerinin korunmasında kullanılan biyosidal ürünler yer almaktadır.

Bu yükümlülük gereği; Tekstil ürünlerinin işlevlerinin iyi değerlendirilmesi gerekliliği doğacaktır. Tekstil ürünlerinde etiketlemelerde bir takım değişikler gerekecektir.

İşlenmiş Tekstil Ürünlerinin öncelikle biyosidal bir işlevi olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gerekir.

Biyosidal özelliği olmayan işlenmiş tekstil ürünleri için etiketlemede bir takım gereklilikleri karşılamaları gerekir.

Biyosidal özellik kazanmış işlenmiş tekstil ürünleri için biyosidal işlevin önceliği açısından değerlendirilmesi gerekir. Biyosidal işlev kazanmış işlenmiş tekstil ürünlerinin biyosidal işlevi eşyanın diğer işlevleri yanında öncelikliyse ürün biyosidal ürün tanımına girer, biyosidal ürünlerle ilgili gereklilikleri karşılamak zorundadır

İşlenmiş tekstil ürünlerinin, biyosidal ürün kategorisinde yer alıp almadığı, birincil biyosidal işleve sahip bir ürün olup olmadığı, üreticiler tarafından imalat proseslerinin en başında incelenmeli, biyosidal yönetmeliğine uygunluk konusunda tüm gerekliliklerin sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'ne göre öncelikle, biyosidal ürünün aktif maddesinin yönetmelikte listelenen aktif maddeler içerisinde bulunması ile birlikte, o aktif madde için belirtilen kullanım alanlarına da uygun olması gerekmektedir. Örneğin; etanol, insan hijyeni ile ilgili ürünler içerisinde aktif madde olarak kullanılabilirken, formaldehitin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı bu gruptaki ürünler içerisinde kullanımı uygun olmamaktadır.

Biyosidal

Biyosidal

Biyosidal

Biyosidal

Biyosidal