Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (ürün Güvenliği Ve Denetimi :2014/18) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri Dairesi tarafından 31 Aralık 2013 de Resmi gazetede (Sayı 28868 Mükerrer) yayınlanmıştır.

Uygulanan TAREKS denetim sistemi ile İthal Ayakkabı numunelerinde Kanserojen madde olan Fitalatlar laboratuvar analizleri ile tespit edilmektedir.

Fitalatlar, kanserojen olmaları ve sağlık üzerindeki diğer olumsuz etkilerinden dolayı yasaklanmıştır.

Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) adı ile anılan bu uygulamada yapılacak olan fiili denetimlerde seçme usulu (random) denetim yapılır.

Gümrük işlemleri sırasında İthalatçı firma, ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuardan ilgili ürüne ait yaptırdığı test raporu ile işlem yaptırabilir.

Test raporunda, analiz yöntemi, ürünün hangi parçalarına test yapıldığı ve Tablo-1 de geçen maddelerin kontrol edildiği belirtilmeli ve ürüne ait resimde rapora eklenmelidir.

Fitalat Maddesinin Adı Cas No
Di-n-butylfitalat (DBP) 84-74-2
Benzylbutylfitalat (BBP) 85-68-7
Di-isononylfitalat (DINP) 28553-12-0(68515-48-0)
Di-isodecylfitalat (DIDP) 26761-40-0 (68515-49-1)
Di-n-octylfitalat (DNOP) 117-84-0
Di-(2-ethylhexyl)fitalat (DEHP) 117-81-7

Kabul edilir yasal limit % 0,1 ( 1000 mg/kg) dir.

Denetime tabii ürünler için tıklayınız.